การเลือกที่ดินทำเลในการจัดตั้งโรงงานหรือจำหน่ายสินค้า

Posted by admin - August 27th, 2014

การเลือกทำเลในการทำธุรกิจ มีความสำคัญอย่างมาก หากเลือกไม่ดีแล้วจะมีผลกระทบต่างๆ ตามมา แต่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของธุรกิจบางธุรกิจอาจมีข้อจำกัดแตกต่างกัน แรงงานที่จะเข้ามาทำงาน เช่นหากแรงงานมีทักษะอาจจะสามารถเดินทางไกลได้มากกว่าแรงงาน ที่ทักษะน้อยและแรงงานทักษะมักจะอยู่ที่เมืองใหญ่ๆ ส่วนแรงงานทักษะน้อยก็จะอยู่ในที่ที่มีค่าเช่าที่อยู่ที่ไม่แพง ใกล้แหล่งวัตถุดิบและใกล้แหล่งกระจายสินค้า เพราะหากห่างจากแหล่งวัตถุดิบหรือห่างจากตลาดกระจายสินค้า ก็อาจมีค่าขนส่งเพิ่มมากขึ้น สาธารณูประโภครองรับเพียงพอหรือไม่ เช่นไฟฟ้า น้ำประปา สถานที่รองรับการบำบัดของเสียต่างๆ มีความสะดวกในการคมนาคมเพียงพอหรือไม่ ขนาดของพื้นที่หากมีการขยายขนาดโรงงานในอนาคต ราคาของพื้นที่

การเลือกทำเลสำหรับการตั้งออฟฟิศ การตั้งออฟฟิศนั้นทำได้หลากหลายทั้งแบบเช่า, เช่าซื้อ หรือซื้อ โดยมีทั้งแบบตึกแถว บ้าน ทาวเฮาส์ก็ได้ โดยปัจจัยในการเลือกนั้นก็คล้ายกับการเลือกที่ตั้งโรงงาน แต่มีเพิ่มในเรื่องของ สถานที่ตั้งของออฟฟิศ เพราะหากสถานที่ตั้งอยู่ในที่มีภาพลักษณ์ดีย่อมส่งผลถึงภาพลักษณ์ของกิจการด้วย และส่งผลถึงความภาคภูมิใจของพนักงานที่ทำงานในออฟิศนั้นๆด้วย ปัจจัยต่อมามาคือ อัตราค่าเช่า ที่สามารถจ่ายได้ในราคาเหมาะสมและปัจจัยสำคัญสิ่งสุดท้ายคือการคมนาคม เช่นเดียวกับธุรกิจโรงงาน การเลือกทำเลสำหรับค้าขายของปลีกนั้นสำคัญมากกว่าธุรกิจชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เบื้องต้นการเลือกทำเลนั้น ควรอยู่ใกล้กับแหล่งของผู้ซื้อเช่น หากเปิดร้านขายกิ๊ฟช็อป ก็ควรอยู่ใกล้กับสถานที่ๆมีผูหญิงอยู่เยอะ หากเปิดร้านเสื้อผ้า ก็ต้องอยู่ใกล้กับสถานที่ๆมีคนพลุกพล่าน ก็จะช่วยให้การค้าขายคล่องตัวขึ้น

หากมีธุรกิจข้างเคียงที่ส่งเสริมกันก็จะช่วยให้ธุรกิจ มียอดขายมากขึ้นด้วยเช่น หากเปิดร้านการแฟ แล้วอยู่ใกล้ๆกับร้านเบเกอรี่ ร้านเน็ทคาเฟ่ ร้านหนังสือ ก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ด้วย อำนาจการซื้อของผู้คนบริเวณนั้น บางครั้งแม้อยู่ย่านชุมชนแต่ผู้คนที่นั่นอาจมีกำลังซื้อต่ำก็เป็นได้ เช่นอยู่ในแหล่งชุมชนแออัด ก็ไม่สามารถที่จะขายของราคาแพงได้ดี แต่อาจจะขายของกินหรือปัจจัยสี่ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เป็นต้น อย่าตั้งร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงกันกับผู้ที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกัน เพราะจะเป็นการแข่งกันเอง และอาจจะพากันต้องปิดกิจการก็เป็นได้ นอกจากว่าตลาดตรงนั้นยังมีความต้องการสูงและยังมีผู้ขายน้อยรายก็อาจพิจารณาตั้งธุรกิจตรงนั้นก็ได้

Tags: ,