การปรับตัวและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่น

Posted by admin - June 22nd, 2014

ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าต้องการซื้อสินค้าทั้งเสื้อผ้า กางเกง รองเท้าและอื่นๆอีกมากมายเป็นของขวัญ แก่ตัวเองและคนที่ตัวเองรักไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนรักไม่จำกัดเพศและวัย มอบให้ในโอกาสต่างๆและเสื้อคู่รักจึงเป็นสินค้าที่นิยมในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบางครั้งอาจเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน เนื่องจากชีวิตประจำวันของเรามีธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้ามีจำหน่ายมาก กลุ่มผู้จัดตั้งจึงเล็งเห็นช่องทางธุรกิจที่ไม่ซ้ำใครจึงตัดสินใจทำธุรกิจขายเสื้อคู่รักเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและชื่นชอบเสื่อคู่รักที่มีความสวยงามและไม่เหมือนใครที่จะได้เข้าถึงกลุ่มของลูกค้าและจะได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและอนาคต

ธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นในปัจจุบันพบว่ามีการแข่งขันสูงมากทำให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะมีคู่แข่งทางธุรกิจทุกระดับมากพอสมควร ทั้งนี้คู่แข่งขันมีการผลิคและการเติบโตในตลาดสูง แนวโน้มการเติบโตของทางธุรกิจขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ ส่วนอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีนโยบายเพื่อส่งเสริมการส่งออกเริ่มมีบทบาทในประเทศไทย เมื่อประมาณ 25 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการจำกัดโควตานำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปรุนแรงขึ้น ประกอบกับการคมนาคม ขนส่ง สื่อสาร และการตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งหลายๆ ประเทศ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทยจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเปราะบาง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้มีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสื้อผ้า การออกแบบสีผ้า การออกแบบเนื้อผ้า การตลาด ค่าขนส่ง ภาษี โควตา ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ในขณะเดียวกันเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านโควตา และการเปิดประเทศของประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ และปากีสถาน ทำให้ผู้ซื้อสินค้าสิ่งทอหันไปซื้อสินค้าจากประเทศเหล่านั้น โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ดังนั้น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นเพื่อการส่งออกของประเทศไทยจึงเป็นอุตสาหกรรมที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าประเทศจีนนอกจากเป็นประเทศที่มีประชากรมาก มีพื้นฐานในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่แล้ว และค่าแรงงานต่ำแล้ว ยังได้รับเงินทุน เทคโนโลยี และการตลาด จากฮ่องกงและไต้หวันที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีน จึงทำให้ประเทศจีนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น การเปิดประเทศของปากีสถาน อินเดีย กับบังคลาเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกสิ่งทอสูง เพราะเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบประเภทฝ้ายมาก และค่าแรงงานต่ำ และบางประเทศดังกล่าวก็เริ่มส่งออกมากกว่าประเทศไทยในบางหมวดสินค้าแล้ว ทำให้อุตสาหกรรมนี้ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

Tags: , ,